Public
Authored by Vạn Sự 💬

TUỔI TÂN DẬU SINH NĂM 1981 MỆNH GÌ?

 1. Sinh năm 1981 mệnh gì (sinh mệnh)? Mệnh: Mộc - Thạch Lựu Mộc - Gỗ cây lựu đá
 • Tương sinh:Hỏa, Thủy
 • Tương khắc: Thổ, Kim
 1. Sinh năm 1981 tuổi gì? Sinh năm 1981 là tuổi con Gà Năm sinh dương lịch: Từ 05/02/1981 đến 24/01/1982 Năm sinh âm lịch: Tân Dậu
 • Thiên can: Tân
 • Tương hợp: Bính
 • Tương hình: Ất, Đinh
 • Địa chi: Dậu
 • Tam hợp: Tỵ – Dậu – Sửu
 • Tứ hành xung: Tý – Ngọ – Mão – Dậu
 1. Sinh năm 1981 hợp màu gì? Màu sắc hợp:
 • Màu bản mệnh: Màu xanh lá cây, xanh nõn chuối thuộc hành Mộc.
 • Màu tương sinh: Màu đen, xanh nước biển, xanh dương thuộc hành Thủy. Màu kiêng kỵ
 • Màu xám, trắng, ghi thuộc hành Kim.
 1. Sinh năm 1981 cung (cung mệnh) gì? Nam: Khảm Thuỷ thuộc Đông tứ mệnh Nữ: Khôn Thổ thuộc Tây tứ mệnh

 2. Sinh năm 1981 hợp con số nào? Nam hợp các số: 1, 6, 7 Nữ hợp các số: 2, 5, 8, 9

 3. Sinh năm 1981 hợp hướng nào? Nam mạng

 • Hướng hợp: Đông Nam (Sinh Khí) - Nam (Phúc Đức) - Đông (Thiên Y) - Bắc (Phục Vị)
 • Hướng không hợp: Tây Nam (Tuyệt Mệnh) - Đông Bắc (Ngũ Quỷ) - Tây (Họa Hại) - Tây Bắc (Lục Sát) Nữ mạng
 • Hướng hợp: Đông Bắc (Sinh Khí) - Tây Bắc (Phúc Đức) - Tây (Thiên Y) - Tây Nam (Phục Vị)
 • Hướng không hợp: Bắc (Tuyệt Mệnh) - Đông Nam (Ngũ Quỷ) - Đông (Họa Hại) - Nam (Lục Sát)
 1. Sinh năm 1981 hợp tuổi nào? Nam mạng:
 • Trong làm ăn: Tân Dậu đồng tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão
 • Lựa chọn vợ chồng: Tân Dậu đồng tuổi, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão, Kỷ Tỵ
 • Tuổi kỵ: Ất Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Kỷ Mùi và Mậu Ngọ Nữ mạng:
 • Trong làm ăn: Quý Hợi và Kỷ Tỵ
 • Lựa chọn vợ chồng: Tân Dậu đồng tuổi, Quý Hợi và Kỷ Tỵ
 • Tuổi kỵ: Ất Sửu, Canh Ngọ, Đinh Sửu, Kỷ Mùi và tuổi Mậu Ngọ

Liên hệ: http://vansu.net Hoặc mail: lienhe@vansu.net Địa chỉ: Cao Lỗ, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội Điện thoại: 01653529856

Edited
145 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment